Strona główna
Techniczny U Mietka Mieczysław Matus
Techniczny U Mietka Mieczysław Matus

Techniczny U Mietka Mieczysław Matus

76-200, Słupsk, Kniaziewicza 9

W ostatnich latach rośnie znaczenie rynku gazu ziemnego w Polsce, co przyczynia się do zmniejszenia zależności energetycznej od węgla. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę, taką jak budowa terminali LNG oraz rozbudowa sieci przesyłowych, Polska zyskuje coraz lepsze możliwości dywersyfikacji dostaw gazu. Wprowadzanie nowych technologii, takich jak biometan czy gaz syntetyczny, pozwala na dalsze zwiększenie potencjału tego sektora. Jednym z ważnych kierunków rozwoju rynku gazu jest zwiększenie wykorzystania tego surowca w transporcie. Gaz ziemny jako paliwo do pojazdów (CNG) oferuje wiele korzyści, takich jak niższe emisje CO2, mniejsze koszty eksploatacji oraz niższy hałas generowany przez silniki. W Polsce rośnie liczba stacji tankowania gazu, co sprzyja ekologicznemu i ekonomicznemu rozwojowi transportu. Warto również zwrócić uwagę na rosnące zainteresowanie społeczne i biznesowe wokół gazu ziemnego. W Polsce coraz więcej gmin, przedsiębiorstw i mieszkańców decyduje się na zmianę źródła ogrzewania na gazowe, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W efekcie, rynek gazu ziemnego w Polsce ma przed sobą wiele możliwości rozwoju, zarówno w sektorze energetycznym, jak i w innych dziedzinach gospodarki.